ENGLISH EDITION
ވަކި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ހުކުރު ކުރާ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
50 މިނެޓު ކުރިން
މަދީނާއިން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންތަކެއް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
8 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތްތައް އުނިކުރުމަށް ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
މަހިބަދޫ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ލީގުގެ ތިންވަަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި
5 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
"ޕެސިފިކް ޑިފެންޑަ އެކްސްޕާޓް އެކްޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި
8 ގަޑިއިރު ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ އިނާމުދީފި
8 ގަޑިއިރު ކުރިން
ފުލުހުންގެ ވެހިކަލުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިގެން ކުރި ދައުވާ ސާބިތެއްނުވި
9 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އދއިން އެދިއްޖެ
 • ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށް ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް މަޝްވަރާކޮށްފި
 • ސިމެންތި ގަށާ މެޝިނެއްގެ ބުރު ތެރޭގައި ބިދޭސީއެއްގެ އަތް ތާށިވެ ޒަހަމްވެއްޖެ
 • ލެޕްޓޮޕެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ
 • އާ މަންހަޖު ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާ އިރު އެކަށިގެންވާ ވަރަށް ތައްޔާރެއް ނޫން:އެމްޑީޕީ
 • އެބޯލާއަށް ޝައްކުކުރެވިގެން އެކަހެރިކުރި މީހާ ދޫކޮށްލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ
 • އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް: އެޗްއާރްއެޗް
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ހޮންގްކޮންގްގެ ގައުމީ ދުވަސް އެގައުމުގައި ފާޙަގަކުރަމުންދަނީ ވަރަށް ތަފާތު
  އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގައި ދެރޭލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 12 މީހަކު މަރުވެ 45 މީހަކު
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް