ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުމުން ނޭވާލުމުގައި ދިމާވާ އުނދަގޫތަކަށް ރާއްޖޭގައި ފަރުވާދެވޭ
7 ގަޑިއިރު ކުރިން
ވައްކަން ކުރަން ވަން މީހަކު ރޯ ހައުސްއެއްގެ ތިން ވަނަ ބުރިން ފުންމާލައިފި
9 ގަޑިއިރު ކުރިން
"ޝަހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފަ ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވުން ބުއްދިވެރި"
9 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • "ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރި ބަރުބާދުވެއްޖެ"
 • އުމުރާއަށް ދިޔަ މީހުން މާސް ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ސަމާލުވުމަށް އެލާޓް ނެރެފި
 • ހީނާމާގެ ހުރި ތަނުގައި ރޯދައަށް ހަދަން އުޅުނު ޕާކިން ޒޯން އަދި ވެސް ނުހެދޭ
 • އިއްޔެ ލިބުން ޖަނަރޭޓަރާއެކު ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނެ: މަނަދޫ ކައުންސިލް
 • ދަރިފުޅު މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މަންމަގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 • ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އުމުރާއަށް ދިޔަ މީހުން މާލެ އަތުވެއްޖެ
 • ވަޒީރަކަށް އިންޒާރު ދިންކަމަށްބުނެ ތޮއްޔިބްގެ ފޯނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް!
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިއަދު އެކަނިވެން ފަލަސްތީނުގެ 100 އަށް ވުރެ
  ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރަމަޟާން މަސް ނިންމުމަށްފަހު މުސްލިމުން ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު އީދާއި
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް