ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަބަރެއް ނުވާތީ ދޯންޏެއް ހޯދަނީ
13 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޖީއެމްއާރު އާބިޓްރޭޝަންގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި
14 ގަޑިއިރު ކުރިން
"ރިއަލް ފްރުޓް ޕަވާ" ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުން ވަގުތީގޮތުން މަނާކޮށްފި
15 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް 19 ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އިރު ބަލައިގަތީ 17 ޕްރޮޕޯސަލެއް
 • ބަކަމޫނުގެ މައްސަލަ ޕީއައިސީއަށް ހުށަހަޅައިފި
 • ލަންކާގައި ގެނބިގެން ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ
 • އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ލަފާ ހޯދާކަށް ނޯވޭ: އެމްއެންޑީއެފް
 • ނިޔާވި ދެ މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާއަށް ދޭ އިނާޔަތްތައް އިތުރުކޮށްފި
 • އިހުތިޖާޖު ނުކޮށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި
 • އުތުރު ކޮރެއާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލައްވައިފި
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ދެކުނު ކޮރެއާގައި 474 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބޯޓެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް
  އިޓަލީގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިލްވިއޯ ބަރްލަސްކޯނީ، ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދި މައްސަލާގައި އެއް އަހަރު
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް