ENGLISH EDITION
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ ނެތި ކައުންސިލަތަކަށް ލޯނެއް ނުނެގޭނެ: ޖިހާދު
7 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކައްދޫ އެއާޕޯޓް އަސްކަރީ އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި
14 ގަޑިއިރު ކުރިން
މުޒާހަރާއަށް ހުރަސްއަޅާނަމަ، ސީދާ ހަރަކާތަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެ: އެމްޑީޕީ
9 ގަޑިއިރު ކުރިން
"އަޑުއިވެނީ ރައީސް ޔާމީން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ނުކުރައްވާކަމަށް"
12 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
"އޭބީސީ ޑޮފިލަސް ޕައުޑާ" ރާއްޖޭގައި މަނާކޮށްފި
27 ނޮވެންބަރ 2014
މެރިން ޕޮލިސްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އަދުނާން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކުރުން ބާތިލްކޮށްފި
27 ނޮވެންބަރ 2014
ފެންހޮޅިއަކުން ލީކުވާތީ މާލޭގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެން ކަނޑާލަނީ
27 ނޮވެންބަރ 2014
 • އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކެއް އެޅުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
 • ސަފާރީތަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ގްރީން ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭނެ: މައުރޫފް
 • ސީޕީގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަނަކަށް ޝިފާން، އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކަށް އިސްމާއިލް
 • ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް 8100 މެޓްރިކްޓަނުގެ ކޯޓާއެއް
 • ޔޫކްރެއިންގައި ހުރި ދިވެއްސަކު ފޭރިގަތުމަށްފަހު އެއްލާލާފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
 • އޮންލައިންކޮށް މެނިފެސްޓް ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފި
 • ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް އަންގައިފި
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް، އައިއެސް އިން އިރާގުގެ އެންމެ ގިނައިން ތެޔޮ އުފައްދާ އެއް ސަރަހައްދު ކަމަށްވާ
  އިންސާނީ ހައްގުތައް، ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއް ގޮރުގައި ބޭނުން ކުރާ ކަމަށް ލަންކާގެ ރައީސް މަހިންދާ
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  -
  ކޮލަމް