ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
މަގާމު ދަށްކުރި މުވައްޒަފަކަށް އެ މަގާމު ރުޖޫއަކުރުމަށް އަންގައިފި
18 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކުޑަ ކުއްޖަކު ބޭނުންވާ މީހަކަށް ދިނުމަށް ފޭސްބުކްގައި އިއުލާން ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ
18 ގަޑިއިރު ކުރިން
ފުލުހުންގެ ސީނިއަ ހަތަރު އޮފިސަރަކު ޓްރޭނިން ހެދުމަށް އިންޑިއާއަށް
19 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ގެންނަނީ
 • މިރުޒާދަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރުކަން ދީފި
 • ވިލިގިލީ ޕްރީ ސްކޫލު އެހެން ބަޔަކާއި ހަވާލު ނުކުރުމަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި
 • ކައިވެނިކޮށްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމައިފި
 • ހުޅުމާލޭ ބޮޑު މަގުގައި ޕާކެއް ހަދަނީ
 • ކަނޑުހުޅުދޫއަށް މަސްތުވާތެކެތި އެތެރެކުރި ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 • ބައި އިލެކްޝަނުގެ ނަތީޖާއިން ހާމަވަނީ ސަރުކާރަށް އޮތް ތާއީދު: ޕީޕީއެމް
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  އެމެރިކާއިން ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަފްގާނިސްތާނުގެ ހަތަރު
  އުތުރު އެފްރިކާގެ ސީރަލިއޯންގައި އެބޯލާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ޑރ. ވިކްޓަރ
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  -
  ކޮލަމް