ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
އައްޑޫ ސިޓީގެ 6 މަގެއްގައި ތާރުއަޅަން ނިންމައިފި
14 ގަޑިއިރު ކުރިން
ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މާލޭގައި ޒުވާނަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި
1 ދުވަސް ކުރިން
ފަލަސްތީނަށް އެހީހޯދުމަށް ރެޑްކްރެސެންޓުން ބޮޑުބެރު ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ
1 ދުވަސް ކުރިން
 • ޑީއާރުޕީގެ ކުރިމަގާއިމެދު މައުނޫނާއި ނަޝީދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
 • ތުލުސްދޫގައި މީހަކު މަރާލައިފި
 • ފުޓްސަލް މުބާރާތް ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަނެއްކާވެސް އަމުރެއްނެރެފި
 • "އިޒްރާއީލާ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލި ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ވަނީ އޮޅުވާލާފައި"
 • އޮޅުވާލައިގެން މުދާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އިކޮނޮމިކް
 • ހެލްޕް ގާޒާ ޓެލެތޯންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 • އިޒްރާއިލުގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން މަނައެއް ނުކުރަން: ރައީސް އޮފީސް
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ގާޒާ މައްސަލާގައި ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އދ. ގެ ރިލީފް އެންޑް ވޯކްސް އެޖެންސީ (ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ)
  އިޒްރާއީލުން ގާޒާގައި ހިންގަމުންދާ އުދުވާނު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދަށް
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް