ENGLISH EDITION
ތިން ގަޑިއިރަށް ބަނދުކުރުމަށް ފަހު ރަންވޭ ހުޅުވައި އެއާޕޯޓް އާންމު ހާލަތަށް
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
މެސީ، 59 އަހަރު ވަންދެން އޮތް ރެކޯޑެއް މުގުރާލިއިރު ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ
16 މިނެޓު ކުރިން
ކުއްލި ހާލަތުގައި ފްލައިމީގެ ބޯޓް ޖެއްސީ ބޮމް ތްރެޓަކާއި ގުޅިގެން: އެމްއެންޑީއެފް
7 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހަރަދު ކުޑަކޮށް ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދަންޖެހޭ: ޖަނާ
7 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
އައްޑޫ މާރާމާރީ ހިންގިމީހާ އަލަމާރިއެއް ތެރޭ ފިލާ އޮއްވާ ހައްޔަރުކޮށްފި
16 ގަޑިއިރު ކުރިން
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ހަންތަކަކާއެކު ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
17 ގަޑިއިރު ކުރިން
89 މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
17 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ދެފުޅި ބަނގުރަލާއެކު އިންޑިއަން އެމްޕޯރިއަމްގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި
 • އައްޑޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި
 • ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ބިދޭސީއަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި
 • ވައިގެ މަގުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި މީހަކު އަތުލައިގަނެފި
 • "ސިޔާސަތު ހުރީ ޒުވާނުންގެ ޒުވާންކަން މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތެރޭގައި ނަގާލަން"
 • ވިމްލާއަށް ނުނިންމުމުން ދާންދޫ ގެތަށް ނިންމުމަށް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި
 • މަސްވެރިންގެ ފުރަތަމަ މެރީނާ މިފްކޯއިން އަންނަ މަހު ފެލިވަރުގައި ހުޅުވަނީ
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  މިއަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އަށެއް ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފާ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް
  ޔޫރަޕު ގައުމުތަކުން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނު ބަލައިގަންނަމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް ޖަރުމަނުން
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  -
  ކޮލަމް