ENGLISH EDITION
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ނެގުމަށް ފޮނުވި ނޯޓިސްއަށް އަލަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި
8 ގަޑިއިރު ކުރިން
ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި 198 މީހަކާ ސުވާލުކޮށް 80 މީހުންގެ ބަޔާން ނަގައިފި
8 ގަޑިއިރު ކުރިން
މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޔޫރަޕްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ރޮނާލްޑޯ އަށް
9 ގަޑިއިރު ކުރިން
12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ނާވައިދޫން ހައްޔަރުކޮށްފި
8 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ޝާންގެ މައްޗަށް ހުކުމް އިއްވުން އަންނަ މަހުގެ 14 އަކަށް ފަސްކޮށްފި
14 ގަޑިއިރު ކުރިން
އެސްއީޒެޑް ބިލުގެ މައްޗަށް 15 ގާނޫނެއްގެ ބާރު ކަނޑުވާލާފައިވޭ: ރޮޒައިނާ
17 ގަޑިއިރު ކުރިން
މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ސިންގަޕޫރު ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
17 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • އައިއެމްސީއައި ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ފަސް ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި
 • 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗުއްޓީއަށް
 • ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ޕާސްޕޯޓު ނުހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި
 • ފޯނެއްގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ފޮރުވައިގެން އުޅުނު މީހަކު ޖަލަށް
 • "އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނަހައްދާ 25 އަހަރުގެ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއް"
 • "މަތީ ތައުލީމުގެ އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ޓީޗަރުންނަށް ހުޅުވާލާނަން"
 • އެސްއީޒެޑް ބިލު ފާސްވުމާގުޅިގެން އުފާފާޅުކުރަން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  އެކުއެޓޯރިއަލް ގިނީ އިން އެމެރިކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރަކު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް
  މިދިޔަ ޖުލައިމަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުން ގެންދިޔަ ހަމަލާތައް
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް