ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
އުމްރާއަށް ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
19 މިނެޓު ކުރިން
ރީތި ބީޗް ރިސޯޓާއި މަހައްދޫ ވިއްކާލަން އަނެއްކާ ވެސް ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި
19 ގަޑިއިރު ކުރިން
ގެމަނަފުށި ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ހުރި ތަކެތި ނީލަން ކިޔާ އޮފީސް އުވާލަނީ
19 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ނޮޅިވަރަމްފަރަށް 100 ޓަނުގެ ސާފު ފެން ގެންދަނީ
 • ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމް އުވާލަނީ މުސާރަތައް ރަނގަޅުކުރަން
 • މަގާމު ދަށްކުރި މުވައްޒަފަކަށް އެ މަގާމު ރުޖޫއަކުރުމަށް އަންގައިފި
 • ބޭނުންވާ ކަރަންޓުގެ 50 އިންސައްތަ އަވިން އުފައްދަން ފަށައިފި
 • ކުޑަ ކުއްޖަކު ބޭނުންވާ މީހަކަށް ދިނުމަށް ފޭސްބުކްގައި އިއުލާން ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ
 • ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވި އެމްޑީޕީގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގެންފި
 • ފުލުހުންގެ ސީނިއަ ހަތަރު އޮފިސަރަކު ޓްރޭނިން ހެދުމަށް އިންޑިއާއަށް
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ސޮނީ ޕިކްޗާސް ހެކްކުރުމުން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ނިއުކުލިއަ ފާމްތަކުގައި ސައިބަ އެޓޭކާއި ބެހޭ
  ޕާކިސްތާނުގެ ޕެޝްވާރުގެ އަސްކަރިއްޔާ ސުކޫލަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާއި
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  -
  ކޮލަމް