ENGLISH EDITION
މާރިޔާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ވަގަށް ނަގާނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފި: އެމްޑީޕީ
19 މިނެޓު ކުރިން
19 ފަހަރަށް ހައްޔަރުކޮށް 5 ހުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ވަށްކަން ކޮށްގެން ހައްޔަރުކޮށްފި
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ސިޔާސީ ނުކުރަން ފުލުހުން އެދިއްޖެ
5 ގަޑިއިރު ކުރިން
ލޯނު ނަގާއިރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފަރެސްމާތޮޑާއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
5 ގަޑިއިރު ކުރިން
މޫސުން ގޯސްވުމުން ހިންނަވަރުގައި ކިޔަވައިދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
ރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީ އަށް ކުރި ދަތުރާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ވަހީދު ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ
7 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ރިލްވާން ފެނޭތޯ ހުޅުމާލެ ކައިރިއަށް ފީނަން ފަށައިފި
 • ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާ ކުރި ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް ފުނާޑުގައި އަޅައިފި
 • ހީނާމާގޭގައި ހުރި ގަހެއް ވެއްޓީ މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
 • ހުޅުމާލެއިން މީހަކު ކާރަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދިޔަ މައްސަލަ މިދަނީ ބަލަމުން: މިނިސްޓަރު
 • "ހުރިހާ ބިމެއް ސަރުކާރަށް ނަގާނަމަ ކައުންސިލްތައް އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް"
 • އައިޖީއެމްއެޗް ގެ ފުރާޅުން ވާރޭ ވެހޭތީ ބާލިދީ ބަހައްޓައިފި
 • މަޖިލީހުގެ ތަޅުން ހޫނުވުމާއި ގުޅިގެން ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  އިޒްރާއިލުން ފަލަސްތީނުގެ ގަޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގަޒާއިން ކަރަންޓު
  ސީރިއާގައި އިސްލާމީ 'ޚިލާފަތެއް' ގާއިމްކޮށްގެން އުޅޭ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް ނުވަތަ އައިސިސް)
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް