ފޮޓޯ
ވީޑިއޯ
ރިޕޯޓް
Channel News Maldives
ހިޔާލު
މުނިފޫހިފިލުވުން
ޓެކްނޮލޮޖީ
ކޮލަމް
ދީން

އެޑިޓޯރިއަލް ފްލައިޓުގެ ޝެޑިއުލް މޫސުން ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ޙިއްސާގެ ބާޒާރު

. Channel News Maldives. Allrights Reserved 2013 ©

Bodurasgefaanu Magu, Male' Maldives Tel: (960) 300 0755, Fax: (960) 300 0722, E-mail: news@cnm.mv