ފޮޓޯ
ވީޑިއޯ

އެޑިޓޯރިއަލް ފްލައިޓުގެ ޝެޑިއުލް މޫސުން ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ޙިއްސާގެ ބާޒާރު

. Channel News Maldives. Allrights Reserved 2013 ©

Bodurasgefaanu Magu, Male' Maldives Tel: (960) 300 0755, Fax: (960) 300 0722, E-mail: news@cnm.mv