ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ދެ މީހުންނާއިއެކު ޑިންގީއެއް ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި
21 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހިޔާނާތްތެރިވެފައެއް ނޯންނާނެ، އިސްތިއުނާފް ކުރާނަން: އުނގޫފާރު ކައުންސިލް ރައީސް
24 ގަޑިއިރު ކުރިން
ރޯދަމަހު ދުވާލު ސިނގިރޭޓް ބުއި މީހަކު 150 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
24 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • އަރަބިއްޔާގެ މުދީރަކަށް ޑރ.ޒިޔާދު
 • ދެވަނަ ޓާމްގެ ކޯސްތަކަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އިން 6220 ޖާގަ ހުޅުވާލައިފި
 • ރާއްޖޭގައި ޖަޕާނުގެ އެމްބަސީއެއް ހުރުމަކީ، ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް: ރައީސް
 • ތަރިކައިގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިރިގަލު މިސްކިތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުރަޒެއް ބާއްވަނީ
 • ސީލިންގު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅެފި
 • ޝަހީބުގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖެހި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި
 • 19 ބާވަތަކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލްގެ ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިންމާލައިފި
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީގެ މުސްލިމް ބްރަދާހޫޑްގެ 119 މީހެއް ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް
  ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފެރީއެއް އަޑިއަށް ގޮސް ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް