ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ދެ އަތޮޅެއްގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކޮށްފި
11 ގަޑިއިރު ކުރިން
އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭނުން ކުރަން ފަސޭހަ ރާވާލެވޭ ފުލުސް ސްޓޭޝަން ގެންނަނީ
11 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފައިސާތަކެއް ހޯދަން ކުރި ދައުވާ ނާކާމިޔާބު
 • ބަރަހަނާ ވީޑިއޯގެ މައްސަލާގައި ކަނޑާލި ފުލުހަށް ވަޒީފާދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި
 • ވަކިން ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ނަމާދުކުރި އިމާމުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި
 • ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހެކި ހޯދާފައިވާތީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު ހުކުމެއް ބާތިލުކޮށްފި
 • ކަޑަތައް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ނެގުމަށްދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: ކައުންސިލް
 • ޖަލުން ފިލި މީހުން ހޯދުމަށް 115 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަލައިފާސްކޮށްފި
 • އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއާއި ލަންކާއާއި އެކު އަސްކަރީ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރަނީ
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  އެބޯލާ ޖެހި، ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުންގެ ލޭ ވަރަށް އަވަހަށް ލައިބީރިއާއަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް
  އިރާގުގެ ވެރިރަށް ބަގްދާދްގައި ކާރުބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 18 މީހުން މަރުވެ 50 މީހަކަށް
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް