ENGLISH EDITION
ގޭންގުތަކެއް ނޫޅޭނެ އެކަމަކު ގައުމުގައި އަމާން ކަމެއް ނެތް!؟
24 މިނެޓު ކުރިން
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް 300 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހާއްސަކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ފީނަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
މުންނާރު "ހަޑިމުޑުދާރުކަންމަތީ" ހުންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް!
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ޖޭއެސްސީ ގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ފުރަތަމަ އިސްލާހު ގެނެސްފި
44 މިނެޓު ކުރިން
ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިސްލާހުނުކޮށް އަމާންކަމެއް ނުހޯދޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު
1 ގަޑިއިރު ކުރިން
މާރާމާރީތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ޖޭޕީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ބޮމް ތްރެޓާއި ގުޅިގެން ޖެއްސި ފްލައިޓުން ބޮމެއް ނުފެނުނު: އެމްއެންޑީއެފް
 • މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ގެއަކަށް ވަދެ ބައްޕައާއި ދެ ދަރިން ޒަހަމްކޮށްލައިފި
 • ޓިއުޝަން ފީ ހިލޭ ދޭ 10 ކޯހަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 • މާފުށީ ޖަލުގައި ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
 • ތިން ގަޑިއިރަށް ބަނދުކުރުމަށް ފަހު ރަންވޭ ހުޅުވައި އެއާޕޯޓް އާންމު ހާލަތަށް
 • ކުއްލި ހާލަތުގައި ފްލައިމީގެ ބޯޓް ޖެއްސީ ބޮމް ތްރެޓަކާއި ގުޅިގެން: އެމްއެންޑީއެފް
 • ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތަރައްގީކުރާނީ ބޭރު ބަޔަކު ހިއްސާވާ ގޮތަށް: ޖިހާދު
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ބާރުމިނުގައި އެބޯލާ ފެތުރެން ފަށާފައިވާ ގިނީގައި އެބޯލާ ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެ
  އަފްގާނިސްތާނުގެ ސުލްހަ ބެލެހެއްޓުން އެގައުމާ ހަވާލް ކުރުމަށްފަހު، އަނެއްކާ ވެސް
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  -
  ކޮލަމް