Kureege Defence minister raees maumoonaai bahdhalu kurahvaifi
image
ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ރައީސް މައުމޫނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
1 ކޮމެންޓް
 

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ރައީސް މައުމޫނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.
ނާޒިމް ރައީސް މައުމޫނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވީ މެލޭޝިއާގައެވެ. ދެ ބޭފުޅުންވެސް މެލޭޝިއާގައި ތިއްބެވީ ބޭސްފަރުވާއަކަށެވެ.

މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް މައުމޫނުގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ނަސްރީނާއާއި ނާޒިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އަފާފް އަބްދުލްމަޖީދުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ރައީސް މައުމޫނުގެ ދެ ދަރިކަނބަލުންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައި ގަންނަވާފައެވެ.
ހިޔާލު

ވަހީދު

ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްގަނޑެއްކަން ގަބޫލުކުރަން ދަތި، ހީވަނީ މެލޭޝިއާގައި ބަގާވާތެއް ރާވަނީހެން. ހަބަރުދާރު ދެން ބަގާވާތެއް ކޮށްފިޔާ ކުޅިސަމާ ދައްކާލާނަން