Micro Softge Aa CEO Satyage Chuttee Raajjeygai
image
މައިކްރޮ ސޮފްޓުގެ އާ ސީއީއޯ ސަޓެޔަ---
2 ކޮމެންޓް
 

މައިކްރޯ ސޮފްޓުގެ އާ ސީއީއޯ ސަޓެޔަގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި

މައިކްރޯ ސޮފްޓްގެ އާ ސީއީއޯ ސަޓެޔަ ނަޑެއްލާ އާއިލާއާއެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފިއެވެ. dhi2
ސީއެންއެމަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ނަޑެއްލާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއިން ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ އަނަންތަރަ ކިހަވަށް މޯލްޑިވްސް ވިލާސްގައެވެ. ސީއެންއެމަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ނަޑެއްލާ މިއަދު ރާއްޖެއިން ފުރާފައިވާއިރު، ވޭތުވެ ދިޔަ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ނަޑެއްލާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއިން ތިބެފައިވަނީ ވެސް އަނަންތަރަ ކިހަވަށް މޯލްޑިވްސް ވިލާސްގައެވެ.

މައިކްރޯ ސޮފްޓުގެ ސީއީއޯ ކަމާ ނަޑެއްލާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ކުރިން ވެސް ނަޑެއްލާވަނީ މައިކްރޯ ސޮފްޓުގެ އިސް ބައެއް މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ.

އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ނަޑެއްލާއަކީ އިންޑިއާގެ ހައިދަރު އާބާދަށް އުފަން ބޭފުޅެކެވެ.
ނޯޓް: މިލިޔުމަކީ އޮންލައިން ނިއުސް ސީއެންއެމްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.
ހިޔާލު

ކޮސް

އަނަންތަރާ ކިހަވަކަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގަައި އޮތް އެންމެ ފެންވަރު ރަންގަޅު ރިސޯޓު. އެވާޑް ތަކަށް ބަލައިލީމަ ވެސް އެކަން އިނގޭ.

އަހްމަދު

އެކަމަކު އެފަދަ ބައަކު އަންނަން ހިދްމަތުގެ ފެންވަރު ރަންގަޅު ރިސޯރޓެއްނޫން އަނަންތާރާ އަކީ.