N. Atollah kurevvi Dhathurufulhahfahu Raees Yameen Male Vadaigenfi
image
ރައީސް ޔާމީން-
0 ކޮމެންޓް
 

ނ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް ޔާމީން މާލެ ވަޑައިގެންފި

ނ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.
ނ. އަތޮޅު ހޮޅުދޫއާއި،ކުޑަފަރީއަށް ‏ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، ރައީސް ޔާމީން މާލެވަޑައިގެންފައިވަނީ މިއަދު ހެދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ އެދަތުރުގައި ވަނީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވާދެއްވާ، އެރަށު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމަވާދެއްވާފައެވެ. އަދި ކުޑަފަރީ ބަނދަރު ވެސް ވަނީ ހުޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ.
ނޯޓް: މިލިޔުމަކީ އޮންލައިން ނިއުސް ސީއެންއެމްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.
ހިޔާލު