Antenna ah eri fonadhoo kujja 5 gadi iru fahun baalaifi
image
ށ ފުނަދޫ
0 ކޮމެންޓް
 

އެންޓަނާއަށް އެރި ފުނަދޫ ކުއްޖާ 5 ގަޑިއިރު ފަހުން ބާލައިފި

ށ ފުނަދޫގައި ހުންނަ 280 ފޫޓްގެ ދިރާގު އެންޓަނާއަށް އެރި ކުއްޖާ 5 ގަޑިއިރު ފަހުން އެތަނުން ބާލައިފިއެވެ.
ސިކުނޑީގެ މައްސަލަ ހުންނަ އެކުއްޖާ 5.30 އެހާއިރު އެންޓަނާއަށް އެރީ ބަޔަކަށް އަތުނުވާން ވެގެން ފިލަން ދުވަމުން ގޮހެވެ.

އުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ އެންޓަނާގެ އެންމެ މައްޗަށް އަރާ އިށީނުމުން އޭނާ އެތަނުން ބޭލުމަށް އެރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އެސަރަހައްދަށް އެއްވިއިރު ފުލުހުންވެސްވަނީ ފަހުން އެސަރަހައްދަށް ގޮސް އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

އެންޓަނާއަށް އެރި ކުއްޖާ ބާލާފައިވަނީ މިރޭ 10:30 ވީ ފަހުން ދެ މީހަކު އެންޓަނާއަށް އެރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ހިޔާލު