Engine Govai Zahamvi Meehaage Haalu Serious, Male Gennanee
image
އިންޖީނު ގޮވި ކަމަށާް ބުނާ ޑިންގީ---
0 ކޮމެންޓް
 

އިންޖީނު ގޮވައި ޒަހަމްވި މީހާ ސީރިއަސް، މާލެ ގެންނަނީ

ށ.ފީވަކުން ޑިންގީއެއްގައި ފުރައިގެން ފޯކައިދުއަށް ދަނިކޮށް އިންޖީނު ގޮވައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށާއި އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ފުރުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.
ވީއެފްޕީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެމީހާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށައި އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

"ޓީއެމްއޭގެ މޫދަށް ޖައްސާ ބޯޓެއްގައި ފުރުވާލަން ނިންމާފައިވަނީ. މިހާރު ބޯޓު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އައުމުގެ މަގުމަތީގައި ވާނީ،" އިބްރާހީމް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި އެ ހާދިސާގައި ޒަހަމްވެފައިވަނީ ފީވަކު އޯކިޑްމާގެ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އަބްދުﷲ ފަޒީލްއެވެ.
އިންޖީނު ގޮވި ކަމަށް ބުނާ ޑިންގީ---
އިންޖީނު ގޮވާ އިންޖީނުގެ ފްލައިވީލް ބުރައިގެން ގޮސް ފަޒީލުގެ ބަނޑުގައި ޖެހި ބަނޑުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ކަފައިގެން ގޮސްފައެވެ. ވީއެފްޕީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ފްލައިވީލް ގޮސް ޖެހި މައިބަދައަށް ވެސްވަނީ ގެއްލުން ވެފައެވެ.
ހިޔާލު