Inter ge Coach kamun Pioli vaki koffi
image
ޕިޔޯލީ ފޮޓޯ:---
0 ކޮމެންޓް
 

އިންޓަރގެ ކޯޗުކަމުން ޕިޔޯލީ ވަކިކޮށްފި

އިންޓަމިލާންގެ ކޯޗުމުގެ މަގުން ސްޓެފާނޯ ޕިޔޯލީ ވަކިކޮށްފިއެވެ.
ލީގުގައި އިންޓައަށް ބާކީ ތިން މެޗު އޮތްވައި އިންޓަރގެ ކޯޗު މަގާމުން ވަކި ކޮށްފައިވަނީ ތާވަލުގެ 7 ވަނަގައި އޮތް އިންޓަރ މިލާންގެ ނަތީޖާތަށް ދަށްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އޭނާ މި މަގާމާއި ހަވާލުވެފައިވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެޓީމުގެ އައު ކޯޗެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ހަމައަށް ދެން އިންޓަގެ ކޯޗުކަން ދެން އަދާކުރާނީ، އެ ކްލަބުގެ ޔޫތް ޓީމުގެ ކޯޗު ސްޓެފާނޯ ވެޗީއެވެ.

ސްޓެފާނޯ ޕިޔޯލީ އަކީ 2010 ވަނަ އަހަރު މޮރީނިޔޯ އެކުލަބު ދޫކުރި ފަހުން އެކަލަބުން ކޯޗު ކަމުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި 9 ވަނަ ކޯޗެެވެ.
އިޓަލީ ލީގު
ހިޔާލު