Faahaana eh therey Dhanjehi Meehaku Maruvejje
image
ދާންދޫ
0 ކޮމެންޓް
 

ފާހާނާއެއް ތެރޭ ދަންޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގއ ދާންދޫ ގެއެއްގެ ފާހާނާއެއް ތެރޭގައި މީހަކު ދަންޖެހި މަރުވެއްޖެއެވެ.
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ އިރު އޮއްސުނު އިރުއެވެ.

އޭނާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުމުން ދާންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސްވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ހިޔާލު