WHOge Goodwill Embassadorakah Mugabe
image
މުގާބޭ---
2 ކޮމެންޓް
 

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރަަކަށް މުގާބޭ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރަކަށް ޒިމްބާބުވޭގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ އައްޔަން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. dhi2
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑައިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ޑރ.ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމްވަނީ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވުމަށް މުގާބޭ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވިކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ޓެޑްރޯސްގެ އެ ނިންމުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ ހައިރާންކަން ލިބިފައެވެ. މުގާބޭއާއި މެދު އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ އިރު މުގާބޭގެ ވެރިކަމުގައި ޒިމްބާބުވޭގެ ސިއްހީ ހާލަތު ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ފާދު ކިޔާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. މުގާބޭވަނީ މިހާތަނަށް 37 އަހަރު ޒިމްބާބުވޭގެ ވެރިކަން ކުރައްވާފައެވެ.
ހިޔާލު

ޒެޑްސް 1

ޑަބްލިއެޗްއޯ އިން ތިވީ ވަކިވާން

ހަނދުކޭތަ

ހިޓުލަރު ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަ އޭނަވެސް ވާނެ ތިކަހަލަ އެމްބެސަޑަރަކަށް.