Rasffannu saraha'dhugai accident eh hingaa kuda kujjakah aniyaa vejje
image
ރަސްފަންނު ސަރަހައްދު: ފައިލް ފޮޓޯ
0 ކޮމެންޓް
 

ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މިއަދު އިރު އޮއްސުނު އިރު ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.
ފުލުހުންބުނީ 6:50 އެހާއިރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ކަމުގައެވެ. އެކުއްޖާއަށް އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލުގައިދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ކުއްޖާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް އަދި އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް ފުލުހުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
ހިޔާލު