Addu ga Meehaku Dhanjehigen Maruvehje
image
1 ކޮމެންޓް
 

އައްޑޫގައި މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ފިރިހެނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެވެ.
ދަންޖެހިގެން މިއަދު މަރުވީ އުމުރުން 51 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އެމީހާއަކީ މަރަދޫ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް އެމީހާއާ ބެހޭ ތަފުސީލު އަދި ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

އެހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު 15:15 ހާއިރުއެވެ. އެމީހާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ ހިތަދޫ ގެއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

އައްޑޫ އިން މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ދަންޖެހުނު މީހާއަކީ މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭ މީހެކެވެ.
ހިޔާލު

ތުމާ

އަމިއްލައަަށްތަ؟