Sharuthuthakakaa eku Sheikh Nasrullah Dhookollaifi
image
ޝެއިހް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ---
1 ކޮމެންޓް
 

ޝަރުތުތަކަކާއެކު ޝެއިހް ނަސްރުﷲ ދޫކޮށްލައިފި

އޮޅުވާލައިގެން ހަތަރު މީހަކު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު އެ މީހުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި މަގުމަތިވި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި އަރަބިއްޔާ ސުކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލު ޝެއިހް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ޝަރުތުތަކަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.
އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މައްސަލާގައި ނަސްރުﷲ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަސްރުﷲ ޝަރުތުތަކަކާއެކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ހައްޖަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެ ހަތަރު މީހަކު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު އެ މީހުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި މަގުމަތިވުމުން އެމީހުންނާ ހަވާލުވެފައިވަނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.
ހިޔާލު

ޚަބަަރަކަށް ފުދޭބާ

ދެން ކޮބާ އެ ޝަރުތުތައް