FSM ge Petrol Shed Thah Industrial Villageah Badhalukurany
image
ފިއުލް ސަޕްލައިގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް--ފައިލް ފޮޓޯ އެފްއެސްއެމް ފޭސްބުކް
0 ކޮމެންޓް
 

އެފްއެސްއެމްގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ހެދުމަށްފަހު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް ބަންދުކުރަން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) އިން ނިންމައިފިއެވެ.
އެފްއެސްއެމް އިން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް ބަދަލުކުރުމަށް އެމްޓީސީސީ އަށް މިހާރުވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫއެކެވެ.

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް ބަދަލުކުރާއިރު، އެތަން ފަރުމާކުރެވިގެންދާނީ އެއްފަހަރާ 20 އުޅަނދަށް ތެޔޮ އެޅޭ ގޮތަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ގާއިމުކުރާ ޕެޓްރޯލް ޝެޑުން އެއްގަމު އުޅަނދުތަކަށާއި ކަނޑު އުޅަނދުތަކަށް ވެސް ހިދުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެފްއެސްއެމް އިން ބުނެއެވެ.
ހިޔާލު