Track sarahahdhugai reethi kuda veli Beach eh
image
ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ރީތި ކުޑަ ވެލި ބީޗެއް
0 ކޮމެންޓް
 

ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ރީތި ކުޑަ ވެލި ބީޗެއް

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ވެލީގެ ކުޑަ ގޮނޑުދޮށެއް ހެދިއްޖެއެވެ. dhi2
ވަރަށް ފަހުން ވޮޑެންފެށި މި ގޮނޑުދޮށް މިހާރުވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 70 ފޫޓް 40 ފޫޓް އަށް ދެމިގެން ގޮސްފައެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހެނދުނު ގަޑީގައި ބައެއް ކުޑަކުދިން ކުޅެލަން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބި މަންޒަރުވެސްވަނީ ފެނިފައެވެ

ޓްރެކް ސަރަހައްދަކީ އާއްމުކޮށް މީހުން މޫދަށް އެރެން ގޮސްއުޅޭ ސަރަހައްދެއް ވިޔަސް އެސަރަހައްދުގައި މީގެ ކުރިން ވެލި ބީޗެއް ވޮޑިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގޮނޑު ދޮށެއް ވޮޑެން ފަށާފައިވާއިރު މާލެ ހުޅުމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތް ފެށިފަހުން ލޮނު ޒިޔާރަތްކޮޅު ރާޅުގަނޑު ސަރަހަދުގެ ބޮޑުބައެއްވެސް ވޮޑި އެ ސަރަހައްދުގައިވެސްވަނީ ބީޗެއް އުފެދިފައެވެ.
ހިޔާލު