Maamingili hukuru dhuvahah bodu muzaahara akah thayaaru vanee
image
މާމިނގިލީގައި މީގެ ކުރިން ކުރި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން
0 ކޮމެންޓް
 

މާމިނގިލި ހުކުރު ދުވަހަށް ބޮޑު މުޒާހަރާއަކަށް ތައްޔާރު ވަނީ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާމިނގިލީގައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެރަށުން ބުނެފިއެވެ.
މާމިނގިލީ ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހުވެސް މާމިނހިލީ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާއަށް ނިކުންނަށް ނިންމާފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެ މުޒާހަރާއަކީ އެރަށުގައި މިހާތަނައް ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މުޒާހަރާއަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމުގައެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އުފަން ރަށް މާމިނގިލީގައި ގާސިމްގެ ދިފާއުގައި ގެންދަނީ ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހަރާތައް ކުރަމުންނެވެ.

ވިލާގެ ރިސޯޓްތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން އެރި މައްސަލާގައި މާމިނގިލީގައި އަންނަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ.
ހިޔާލު