Jinsee Goanaage Thuhumathaa Eku Melbournege Mayor Isthiufaa Dhevvaifi
image
މެލްބަންގެ މޭޔަރު---
1 ކޮމެންޓް
 

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާއެކު މެލްބަންގެ މޭޔަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ތިން އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރުމާއި ގުޅިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޓީ ކަމަށްވާ މެލްބަންގެ މޭޔަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. dhi2
މެލްބަންގެ މޭޔަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އުމުރުން 64 އަހަރުގެ ރޮބަޓު ޑޮއިލްގެ މައްޗަށް ތިން އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

ރޮބަޓުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު މެލްބަން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އަންހެން ދެ މެންބަރަކު ކުރެއެވެ.

ރޮބަޓުގެ މައްސަލަ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ އިރު އޭނާވަނީ މެލްބަންގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުން ވެސް އިސްތިއުފ ދެއްވާފައެވެ.
ހިޔާލު

އާތިފާ

ކުރިކަންތައް ލިޔުނުނަމަ......