2 vana Bodu Han'guraamaigai Beynun Kuri Bomb eh Fenigen Airport Bandhukohfi
image
އެއާޕޯޓު ބަންދުކޮށް ލަންޑަންގެ ފުލުހުން މަގުތަކުގައި ފޯރު މަރަނީ--
0 ކޮމެންޓް
 

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުންކުރި ބޮމެއް ފެނިގެން އެއާޕޯޓު ބަންދުކޮށްފި

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުންކުރި ބޮމެއް ފެނިގެން ލަންޑަން ސިޓީ އެއާޕޯޓު ބަންދުކޮށްފިއެވެ. kobadoctor
އެ ބޮން ފެނިފައިވަނީ އެއާޕޯޓު ކައިރީގައި އޮންނަ ތަމްސް ކޯރުންނެވެ.

އެ ބޮން ފެނިފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ޖީއެމްޓީ ގަޑިން ފަތިހު 5:00 ހާއިރުއެވެ.

ކަމާބެހޭ މާހިރުން ބެލިބެލުންތަކުން އެ ބޮން ގޮވާފާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެއާޕޯޓު ބަންދުކުރީ ލަންޑަން ގަޑިން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 22:00 ހާއިރުއެވެ.

ލަންޑަންގެ ރޯޔަލް ނޭވީ އިން ދަނީ އެ ބޮން ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
ހިޔާލު