Pavillion annamas nimumuge kurin hulhuveyne: Muizzu
image
ޕެވިލިއަން އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހުޅުވޭނެ: މުއިއްޒު
2 ކޮމެންޓް
 

ޕެވިލިއަން އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހުޅުވޭނެ: މުއިއްޒު

ރަސްފަންނުގެ ޕެވިލިއަން އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހުޅުވާނެކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ނުނިމި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ ޕެވިލިއަން އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހުޅުވޭނެކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައެވެ.
މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ޕެވިލިއަން ނިމުމަކާއި ގާތްވެއްޖެ ކަމަށާއި އޭޕްރީލް މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އެތަން ހުޅުވޭނެކަމަށް އެތަން ތަރައްޤީކުރާ ފަރާތުން ޔަގީންކަން ދޭ ކަމުގައެވެ.
ރަސްފަންނު
ހިޔާލު

ޢާމިރު

މުއިއްޒާ ޔާމީނު ވިދާޅުވި 2017ގަ ރާއްޖެއަށްވެސް ޑިސެމްބަރ ގަ ފިނި މޫސުން އަންނާނެ ކަމަށް 17 ނިމުނީ 18 ގެ ފިނި މޫސުން ވެސް ނިމެނީ ދައްކާ ވާހަކައިގެ އާރެއް ނެތެއްނު

ސިއްދީޤް

ތިތަންވެސް ހުލުވާދުވަހުނޫން އަނެއްދުވަހު މަރާމާތައް ބަންދުކޮށްފަ އެއީވެސް ކުރިން ޕުލޭނުކޮށްފަ އޮތްގޮތަށޭ ނުބުނާނެބާ؟ ދޮގުހެދުމުގެވެސް ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަދޭފެންވަރުގެ ބޭފުޅެއްތީ. މިރާއްޖޭގަ އެންމެގިނަދުވަހު ހޯމްމިނިސްޓަރުކަން ކުރާމީހާ 2012 7 ފެބުރުއަރީންފެށިގެން، އެންމެގިނައިން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިސްރާފްކުރިމީހާ