Saudi inn han'guraama mathee jet thakeh gannanee
image
ބީއޭއީގެ ޖެޓެއް
1 ކޮމެންޓް
 

ސައުދީން ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓުތަކެއް ގަންނަނީ

ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓްތަކެއް ގަތުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބީއޭއީ ސިސްޓަމްއާއެކު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. Dhiraagu
ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން 48 ޓައިފޫން ފައިޓާ ޖެޓް ގަތުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ސައުދީގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑިފެންސް ސެކެރެޓްރީ ގަވިން ވިލިއަމްސަން ބޭއްބެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަކަށްފަހުއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެ އެއްބަސްވުމަކީ 90 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ.
ހިޔާލު

ކުއްލިކުއްލު

އެއިން ފަސްޖެޓު ކުއްލިގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށްދިނުމަށްނިންމައިފި !!