Maldivian ah ithuru aircraft eh genesfi
image
މިއަދު ގެނައި ބޯޓް
0 ކޮމެންޓް
 

މޯލްޑިވިއަން އަށް އިތުރު އެއާކްރާފްޓެއް ގެނެސްފި

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއަށް އިތުރު އެއާކްރާފްޓެއް ގެނެސްފިިއެވެ. dhi2
މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެވުނު ޑޭޝް 8 މަރުގާގެ އެއަކްރާފްޓަކީ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓަށް ނެގެވުނު 23 ވަނަ އެއާކްރާފްޓެވެ.

ނެދަލޭންޑްއިން ގެނެވުނު މި ބޯޓް އާއްމު ގޮތެއްގައި އެތެރޭގެ އުދުހުން ތަކުގައި ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް، އިންޑިއާގެ ޓްރިވެމްޑްރަމަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އިންބުނެއެވެ.
މިއަދު ގެނެވުނު ބޯޓާއި އެކު އެތެރޭގެ އުދުހުން ތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޑޭޝް 8ގެ 10 ބޯޓު އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެއާބަސްގެ ދެ ބޯޓް މޯލްޑިވިއަންގައި އޮވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓްގައި 11 ސީޕްލޭންވެސް އޮވެއެވެ.
ހިޔާލު