SOE gedhashun MDP Gaumee Majlis ge ithuru Memberaku hayyaru koffi
image
މުހައްމަދު ވަހީދު
0 ކޮމެންޓް
 

އެސްއޯއީގެ ދަށުން އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އިތުރު މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. muni
އެމްޑީޕީންބުނީ އެޕާޓީގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ކަމުގައެވެ.
ފުލުހުން ވަހީދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު އެވެ.

ވަހީދު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އެމްޑީޕީގެ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރުވެސް އެސްއޯއީގެ ދަށުން ފުލުހުން މިއަދުވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.
ހިޔާލު