Reyge Evvumun 15 meehaku hayyaru kuri
image
ރޭ މަޖީދީ މަގުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްްވުމުގެ ތެރެއިން
0 ކޮމެންޓް
 

ރޭގެ އެއްވުމުން 15 މީހަކު ހައްޔަރުކުރި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ މަޖީދީމަގުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިހްތިޖާޖުގެ ތެރެއިން 15 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ރޭގެ އެއްވުމުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގައި ތިބީ އެއް އަންހެނަކާއި 14 ފިރިހެނުން ކަމުގައެވެ. ރޭގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ހަސަން އަފީފުވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގެ އެއްވުވުމުގެ ތެރެއިން 141 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ފިޔަވައި އެންމެ ރޭ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.
ހިޔާލު