Dhanjehigen Meehaku Maruvehje
image
2 ކޮމެންޓް
 

ދަންޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫގައި މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.
ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 26 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ މިއަދު 8:50 ހާއިރުއެވެ. އެމީހާ ދަންޖެހިފައި ހުރީ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.
ހިޔާލު

ނުބައިހާނު

ހަބޭހަށް ކިހިނެއް އިނގެނީ؟ ހަބޭސް ދަން ޖެއްސީހެން ހާދަހީވޭ

ހަބޭސް222

ދެދުނިޔެއިން ގެއްލިފައިވާ މީހެއް! ހާދަ ދެރަ ޚަބަރެކޭ!