Nadheemah Special Protection Hamajassaa Dhinumah Edhijje
image
ނަދީމް---
0 ކޮމެންޓް
 

ނަދީމަށް ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމަށް ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ޔުމްނާ މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.
ޔުމްނާ އެގޮތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ކޮމިޝަނަ އޮފް ކަރެކްޝަންސް އަހުމަދު ޝިހާންއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައެވެ.

އެ ސިޓީގައި ޔުމްނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނަދީމަކީ ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމު އަދާ ކުރެއްވި މީހެއް ކަމަށާއި އެއީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ މަގާމެއް ކަމަށެވެ. ޔުމްނާގެ ސިޓީގައި ކުންފުނިތަކުގެ ކުެރީގެ އިސްވެރިންނަށް ވެސް ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ހަމަޖައްސާ ދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ނަދީމުގެ މައްޗަށް ވެސް ދަނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު މައްސަލާގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރަމުންނެވެ.

ހިޔާލު