Male ge bodu bayakun karantu kendijje
image
މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ
0 ކޮމެންޓް
 

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑުބަޔަކުން މިރޭ ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެއެވެ.
ކަރަންޓް ކެނޑުނު ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހެންވޭރާއި މާފަންނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަށް ހިމެނެއެވެ.
ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވަނީ މިރޭ 00:25 އެހާއިރު އެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ މާލޭގެ ކަރަންޓް ކެނޑުނު ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށްވެސް މިރޭ 1:00 އާއި ހަމައަށް އަލުން ކަރަންޓް ދީފައިވާ ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް ކަރަންޓް ކެނޑުނު ސަބަބެއް އެކުންފުނިން ނުބުނެއެވެ.
ހިޔާލު