Maamigileegai Hashi Vikkamun Dhiya bayaku Athulaigenfi
image
މާމިގިލި---
1 ކޮމެންޓް
 

މާމިގިލީގައި ހަށިވިއްކަމުން ދިޔަ ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

އދ.މާމިގިލީގައި ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ދިޔަ ބަޔަކު އަތުލައިގެންފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހުން އަތުލައިގަނެފައިވަނީ ފުލުހުން މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ އޮޕަރޭޝަންގައި ފަސް ފިރިހެނުންނާއި ދެ އަންހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. ފަސް ފިރިހެނުންގެ ތެރޭގައި ބަންގުލަދޭޝް މީހަކު ވެސް ހިމެނެއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ދެން ތިބީ ދިވެހިންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އޭގެތެރެއިން ފަސް މީހެއްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުންވަނީ ދީފައެވެ. ބާކީ ތިބި ދެމީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސްވަނީ ދީފައެވެ.

ހިޔާލު

ކަލް ދޯ ބަޖޭ

އެމީހުން ހަށި ވިއްކީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ؟ ގަންނާނެބާ ކިޔަމުން ގަޑެއްގައި ލިޔެގެން ރަށުތެރޭގައި ދުވީތޯ؟