Colonel Nazim ge aailaa aai Ibu bahdhalu kuravvaifi
image
ކާނަލް ނާޒިމްގެ އާއިލާއައި އިބޫ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
1 ކޮމެންޓް
 

ކާނަލް ނާޒިމްގެ އާއިލާއާ އިބޫ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މިހައްމަދު ޞާލިހް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އާއިލާއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. Dhiraagu
ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ހުށުގައި ހުކުމްކޮށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ކާނަލް ނާޒިމްގެ އާއިލާއާއި އިބޫ ބައްދަލުކުރެއްވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.
ބުދަ ދުވަހު ކާނަލް ނާޒިމްގެ އާއިލާއާއި އިބޫ ބައްދަލު ކުރެއްވިކަން އެމްޑީޕީން ހާމަކުރި ނަމަވެސް ބައްދަލުވުމުގެ ތަފްސީލެއް އެޕާޓީން ނުދެއެވެ.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިބޫ މިހާރު ގެންދަވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ޑޯ ޓް ޑޯ ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ.
ހިޔާލު

ރައްޔިތުން

އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި ހުރިހާ ކުށްވެރިން އެމީހުން އިތުރުކުށަކަށް އަރައި ނުގަތުމަށް ޝަރުޠުކޮށް އެމީހުން މިނިވަން ކުރާނެ