Addu aa Hospitalge Amalee Massakai Mi Mahuge Niyalah Nimeyne: Nazim
image
އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް މިމަހު ނިމޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި--ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް
2 ކޮމެންޓް
 

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ: ނާޒިމް

ޓާޝަރީ ފެންވަރުގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމު ކުރާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޢިމާރާތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ނާޒިމް އެހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޓީވީއެމްގެ "ރާއްޖެ މިއަދު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރަމުން އަންނަ އެމަޝްރޫއު އާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ނާޒިމު ވިދާޅުވީ އެހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އައްޑޫގައި މިހާރު ތިބި ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ އިތުރުން އިތުރު ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ ސްޕެޝަލިސްޓުން އައްޑުއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އީސީސީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލ؛ު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު 21 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދުގައި ޓާޝަރީ ތިން ހޮސްޕިޓަލު ހެއްދެވުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވައުދެކެވެ. ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމަކާ ހަމައަށްދާ އިރު އެ ވައުދު އަދި ފުއްދިފައެއް ނުވެއެވެ.
ހިޔާލު

ކޭބީ

ޔާމީން ދައުރު ހަމަކޮށްލީ މާލެ ފަސްބާޑި ޖަހަން. ވައުތުތްއް މަތިން ހަދާންނައްތާލާފަ

ހެހެ ހޭ

ކިތަންމެ ވަރަކަށް ގަންނަން އުޅުނަކަސް ނުގަނެވޭނެ ނާޒިމް.