Adducitygai Dhivessaku Dhanjehi Maruvefai Huttaa Fenijje
image
ހިތަދޫ ގެއެއްގައި ދިވެއްސަކު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ-- ފޮޓޯ: ޑްރޯންސްޓާގްރާމް
0 ކޮމެންޓް
 

އައްޑޫސިޓީގައި ދިވެއްސަކު ދަންޖެހި މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ދިވެއްސަކު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެއެވެ.
މައުލުމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ މިއަދު ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެމީހާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފުރަތަމަ ފެނުނީ އެމީހާގެ ބައްޕައަށެވެ.

ހިތަދޫއިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި އެމީހާ ދަންޖެހިފައި ހުރީ އެ މީހާ އުޅެމުން ދިޔަ ގޭގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ރުއްގަނޑެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެ މީހާ މިހާރުވަނީ ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
ހިޔާލު