Male ge bodu sarahahdhakun karantu kendi gina iru thakeh
image
ސްޓެލްކޯ
1 ކޮމެންޓް
 

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑި ގިނަ އިރުތަކެއް

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން މިއަދު ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެއެވެ.
ހަވީރު 5:30 އެއާއިރުން ފެށިގެން މާލޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދު ތަކަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާއިރު އަދިވެސް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓް ނުލިބެއެވެ. ސްޓެލްކޯއިންބުނީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމުގައެވެ.
ނަމަވެސް ކަރަންޓް ކެނޑެން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އެކުންފުނިން ނުބުނެ އެވެ.

ކަރަންޓް ކެނޑުނު ސަރަހައްދު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހެންވޭރުގެ ބޮޑުބަޔަކާއި ގަލޮޅާއި މައްޗަންގޮޅީގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި މާފަންނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުންވެސްވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ.
ހިޔާލު

ޙަސަން

ފުވަައްމުލަައް ސިޓީގަ މިއަދު ވެސް ކަރަންޓެއް ނެތް މިވާހަކަވެސް ހަބަރެއް ގޮތުގަ ލިއެލަދެއްވާ..