Iniesta Ah Nukulhevumun Visel Kobe Inn Dhevana Iniesta Eh Hoadhaifi
image
އައިއަމް ނޮޑާ (ވ) ނިއިއެސްޓާގެ ޕޮޓޯއެއް ކައިރީ ހުއްޓިލައިގެން ފޮޓޯ:---
0 ކޮމެންޓް
 

އިނިއެސްޓާއަށް ނުކުޅެވުމުން ވިސެލްއިން ދެވަނަ "އިނިއެސްޓާއެއް" ހޯދައިފި

ޖަނާޕު ލީގު މެޗެއްގައި ވިސެލް ކޯބީއާ އަލަށް ގުޅުނު ބާސެލޯނާގެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ، އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާއަށް ނުކުޅެވުމާ ގުޅިގެން ސަޕޯޓަރުންނަށް ދައްކާލުމަށް އެކްލަބުން "ދެވަނަ އިނިއެސްޓާއެއް" ހޯދައިފި އެވެ.
ބާސެލޯނާގައި ކެރިޔަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަ ކުރުމަށްފަހު ޖަޕާނުގެ ކޯބީއާ ގުޅުނު އިނިއެސްޓާ މީގެ ކުރިން މި މެޗުގައި ކުޅެން ހަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް މެޗަށް އޭނާ ޓީމުގައި ނުހިމެނުނީ އޭނާ އާއިލާ ބަލާ ކަމަށް ބުނެ އެނބުރި ސްޕެއިންއަށް ދިއުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ކްލަބާ އަލަށް ގުޅުނު އިނިއެސްޓާގެ ފުރަތަމަ މެޗު ބަލާލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޓިކެޓު ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މި މެޗުގެ 50،000 ޓިކެޓު ވިކިހުސްވެފައިވާއިރު މިއީ ވިސެލް ކޯބީގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެޓީމުގެ މެޗަކަށް ދަނޑު ފުލްވި ފުރަތަމަ ހަފަރެވެ. މިހެންކަމުން ސަޕޯޓަރުން މާޔޫސްވެނުދިނުމަށް އެކްލަބުން ވަނީ އިނިއެސްޓާ ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށް އޭނާއާ ވައްތަރު އެހެން މީހަކު ނެރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އިނިއެސްޓާ މި މެޗުގައި ނުކުޅޭނެކަން ވިސެލް ކޯބީގެ ޑިރެކްޓަރ އީއެސްޕީއެންއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާއިރު މި މެޗުގައި އިނިއެސްޓާއާގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާނީ އޭނާއާ ވައްތަރު މީހެއް ކަމަށްވާ އައިއަމް ނޮޑާ އެވެ. ނޮޑާ އިނިއެސްޓާގެ ޖާޒީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް މިހާރު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންނެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ކްލަބަކުން ކުޅުންތެރިއަކަށް މެޗެއް ނުކުޅެވުމާ ގުޅިގެން ސަޕޯޓަރުންނަށް އޭނާއާ ވައްތަރު އެހެން މީހަކު ނެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
ހިޔާލު