12 Jehumaa Eku Inthihaabee Marukazge Dhoru bandhu, Form Hushahalhan Goss Adhives Meehun Ebathibi
image
މަރުކަޒު ބަންދު ކުރި އިރު ފޯމުލާން ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން---
1 ކޮމެންޓް
 

12 ޖެހުމާއެކު މަރުކަޒުގެ ދޮރު ބަންދު، ފޯމު ހުށަހަޅަން ގޮސް އަދިވެސް މީހުން އެބަތިބި

12 ޖެހުމާއެކު ރީރަޖިސްޓަ ފޯމުތައް ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ އިންތިހާބީ މަރުކަޒުގެ ގޭޓު ބަންދުކޮށް، ރީރަޖިސްޓަ ކުރުމަސް އިތުރު ފުރުސަތު ނުދޭން ނިންމައިފިއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ 12 ޖެހުމާއެކު މަރުކަޒުގެ ދޮރު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ރީރަޖިސްޓަ ކުރުމަށް ދެން އިތުރު ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދޮރުތައް ބަންދު ކުރި އިރު މަރުކަޒުގެ އެތެރޭގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރީރަޖިސްޓަ ކުރުމަށް އިލެކްޝަނުން ދީފައިވާ މުއްދަތު މިރޭ 12 ޖަހާއިރު ހަމަވާނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ލައްކައަކާއި ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ރީރަޖިސްޓަ ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ވޭތުވެ ދިޔަ ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނި ވެސް ގަނޑުކޮށް 30000 އެއްހާ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެފޯމުތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ދެ ތިން ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.
ހިޔާލު

ސައިނީ

ދިވެހިން