Manmarziyaan ge Furathama Lava Nerefi
image
"މަންމަރްޒިޔާން" ގެ ޕޯސްޓަރެއް--
1 ކޮމެންޓް
 

"މަންމަރްޒިޔާން" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ނެރެފި

ތާފްސީ ޕަންނޫ އާއި އަބީޝޭކް ބައްޗަން ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "މަންމަރްޒިޔާން" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ނެރެފިއެވެ.
ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ތާޕްސީ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ނެރެފައިވާއިރު އެލަވަ އަށް ކިޔަނީ "ޖެއިސީ ތެރީ މަރްޒީ" އެވެ. އެލަވަ ހިއްސާކުރަމުން ތާޕްސީ ބުނީ "ކުރާށޭ" މިހެންނެވެ.

ލިރިކަލް ވީޑިއޯ އެލަވައެއް ގޮތުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ އެލަވަ ކިޔާފައިވަނީ ހަރްޝްދީޕް ކައުރާއި ބާނޫ ޕަރްތާބޕް ސިންގްއެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް އެލަވަ ކަމުގޮސްފައިވާއިރު އެއީ ލޯބީގެ ލަވައެކެވެ.އަނޫރާގް ކަޝަޔަބް ޑައިރެކްޓު ކުރާ އެފިލްމަކީ ލޯބީގެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗައް ހަދާ ފިލުމެކެވެ. އެފިލްމު ނެރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ މަހު 14 ގައެވެ.

ތާޕްސީ ޕަންނޫ
ހިޔާލު

މުކުރު

މަ ހީކުރީ ދިވެހި ފިލްމެއްކަމަށް، މަންމަން ކުދިން ކޮޅެއް އުޅޭ ފިލމެއް ކަމަށް...