Male' ge Bodu Sarahadhakun Current Kendihje
image
0 ކޮމެންޓް
 

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން މިއަދު ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެއެވެ.
ހެންވޭރާއި މާފަންނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ކެނޑިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކަރަންޓް ކެނޑެން މެދުވެރިވީ ކީއްވެގެން ކަން ވަނީ ސާފުވާ ގޮތް ނުވެފައެވެ. ކަރަންޓް ކެނޑުނު ސަރަހައްދުތަކަށް އަލުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދެވިފައިވަނީ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުންނެވެ.
ކަރަންޓް ސްޓެލްކޯ
ހިޔާލު