Careh Control Nuvegos Accident Vehje
image
މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓް--ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާ
1 ކޮމެންޓް
 

ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ

ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ގޮސް އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެއެވެ.
އެ އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މިއަދެވެ. ރަތް ކުލައިގެ އެ ކާރު ޖެހިފައިވަނީ ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލު ބޭރު ފާރުގައެވެ.

އެ ހާދިސާގައި ކާރަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައެވެ. އެކްސިޑެންޓްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި ވަނީ ކަށަވަރުވާ ގޮތް ނުވެފައެވެ.
މާލެ އެކްސިޑެންޓް
ހިޔާލު

ދިވެހިލޭ

ތިޔަކާރުގައި ތިބި ހަތަރުމީހުން ތިބީ މަސްތުވެގެން. އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވީ ދުވަންދިޔަ ޒުވާން އަންހެންކުއްޖއެއް