Typhoon Jebi gai 9 Meehun Maruvehje
image
ތޫފާނުގައި ގެއްލުން ލިބުނު ސަރަހައްދެއް
0 ކޮމެންޓް
 

ތޫފާން ޖެބިގައި ނުވަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޖަޕާނަށް އެރި ތޫފާން ޖެބިގައި ނުވަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.
ފާއިތުވި 25 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖަޕާނަށް އެރި އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ތޫފާނުގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވާ ތޫފާން ޖެބި ގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފައިވަނީ ޖަޕާނުގެ ހުޅަނގުގެ ކިޔޮޓޯ އަދި އޮސާކާ އަށެވެ.

ތޫފާނާ ގުޅިގެން ފްލައިޓް ދަތުރުތަކާއި، ރޭލު ދަތުރުތަކުގެ އިތުރުން ފެރީދަތުރުތައް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. ޖަޕާނުގެ ނަގޮޔާ އާއި އޮސާކާއިން ގާތްގަނޑަކަށް 800 ފްލައިޓް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

ޖަޕާނުގެ މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި ވައިގެ ބާރުމިން މިހާރު ވަނީ ދަށަށްދާން ފަށާފައެވެ. ތޫފާން މިހާރު އުތުރަށް ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުން ފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފާނެ ކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ތޫފާނުގައި ބައެއް އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާއިރު ދެ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ގެއިން ވަނީ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ކެނޑިފައެވެ. ތޫފާނުގެ އަސަރު ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ސްކޫލުތަކާއި އޮފީސްތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.
ޖަޕާން ތޫފާން
ހިޔާލު