Transparency in riyaasi bahus eh baavanee
image
ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ޔާމީން
2 ކޮމެންޓް
 

ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ރިޔާސީ ބަހުސްއެއް ބާއްވަނީ

މިމަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ރިޔާސީ ބަހުސް އެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާ އިންތިހާބުގެ ދެ ކެންޑިޑެޓުންނަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ދައުވަތު ފޮނުވައިފިއެވެ.
ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ބުނީ ބަހުސް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ކަމުގައެވެ. އަދި ބަހުސްގެ ދައުވަތު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް އަށް ފޮނުވާފައިވާކަށްވެސް އެ ޖަމާއަތުން ބުނެއެވެ.
ޓްރާންސްޕޭރންސީން ބުނީ ބަހުސްގެ މަގުސަދަކީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެނިފެސްޓޯ އާއި ސިޔާސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ހޯދައިދިނުން ކަމުގައެވެ.
ހިޔާލު

ޢިބީ

ތިބަހުސްގަ އިބޫ ބަލިވާނެ. ރަނގަޅަށް ވާހަކަ ދައްކަން ދަސްކުރޭ

ސައިނީ

ތީނަމެއްގަ ޓްރާންސް ޕޭރަންސީ ވަކި ކޮޅަކަށް ގޮސް ހުސްވެފަ ތިބިބަެއް ތިތާގަ ނުހުންނާނެ އޑ÷ ފިކުރުނޫން އެހެން ފިކުރެއްގެ މީހެއް ނިކަން އެއްމެ ނަމެއްވެސް ދީބަލަ ނުދެވޭނެ ނުދެވޭނެ ނުދެވޭނެ ނުދެވޭނެ