Priyanka Ahvure Nick Hagu Kamah Bune Faadukiyaa Mahsalaige Dhifaaugai Karan Johar
image
ކަރަން ޖޯހަރު އަދި ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް--
2 ކޮމެންޓް
 

ޕްރިޔަންކާއަށްވުރެ ނިކް ހަގު ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔާ މައްސަލާގެ ދިފާއުގައި ކަރަން ޖޯހަރު

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ އުމުރު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްއަށް ވުރެ ދޮށިވުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތަކާއި މަލާމާތް އެޖޯޑަށް އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރު އެދެމީހުންގެ ދިފާއުގައި ތެދުވެއްޖެއެވެ.
އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއްގައި ކަރަން ބުނީ މީހަކު ދެކެ ލޯބިވާއިރު އެމީހާގެ އުމުރަށް ބަލަން ނުޖެހޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަކު އަނެކަކާއި މެދު ހިތްހަމަޖެހޭނަމަ ދެމީހުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އުމުރުގެ ތަފާތަށް ބެލުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް ވެސް ކަރަން ބުނެއެވެ.

އުމުރުން 46 އަހަރުގެ ކަރަން ވަނީ ކައިވެންޏެއްކުރާއިރު އަންހެން މީހާއަށް ވުރެ ފިރިހެން މީހާ ދޮށީ ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނާ ގަވައިދެއް ހަދާފައިވަނީ ކާކުތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ފަހަރު އޭނާގެ އާއިލާގެ ތެރޭގައި ވެސް އަންހެން މީހާ ފިރިހެން މީހާއަށް ވުރެ ދޮށިވުން މައްސަލައެއްކަމަށް ދެކި ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށާއި އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ކަރަން ބުނެއެވެ.

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ޕްރިޔަންކާ އާއި އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ނިކް އެކަކު އަނެކަކާއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ޖޯކުޖަހަމުން އަންނައިރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ ޕްރިޔަންކާ ނިކްގެ ކައިރީ ހުންނައިރު ހީވަނީ އޭނާގެ ދަރިއެއްގެ ކައިރީ ހުންނަހެންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވިނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އެދެމީހުން ކުރެއެކެއްވެސް އެކަމަށް ރައްދުދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ދެމީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރިޔަންކާއަށް 36 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ތެރެއިން ދެމީހުން ވަނީ ލަންޑަނުގައި އެންގޭޖުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީކޮށް ދެމީހުން އެންގޭޖުވެފައިވަނީ މިދިޔަ މަހު އިންޑިއާގައެވެ. އަދި އެހަފުލާގައި ދެމީހުންގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ވެސް މީހުން ބައިވެރިވިވެފައިވާއިރު ދެމީހުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ވެސް އެކަން އަންގާފައެވެ.
ހިޔާލު

ާާލައިޝާ

އަންހެނުން މުސްކުޅިވާލެއް އަވަސް ފިރިހެނުން ނަށްވުރެ އާއްމު ގޮތެއްގަ އަންހެނަކަށް ދަރިންނެއްް ނުލިިބޭ 56 58 އަށްވުރެ މައްޗަށް ދިޔައިމައެއް އެކަމަކު ފިރިހެނުން ނަށް 70 އަހަރު ވިޔަސް ދަރިންވެސް ލިބޭ

ޯޗަކާސް

ޢުމުރަކީ މައްސަލަ އެއް ނޫން، އެކަމަކު ފިރިހެނުން ދޮށި ވީމަ ރަގަޅީ،