Fuluhun Thahugeegu Kuramundhaa Massala Akaa Gulhigen Kuda Kujjaku Hoadhany
image
ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު ހޯދަނީ--
0 ކޮމެންޓް
 

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުންގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް އިން ތަހުގީގު ކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ.
އެމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުން ދަނީ ކ. މާލެ، މ. ރަންބޮލި، 16 އަހަރުގެ އަބްދުﷲ އިޝާން ނައުޝާދު އެވެ.

އެހެން ކަމުން އިބްދުﷲ އިޝާން ނައުޝާދާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިފައި ވާނަމަ ފެމިލީ އެންޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަނަބްރު 9790163 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

ހިޔާލު