BML villingili branch falhaali mahsalaigai 6 meehaku hayyaru koffi
image
ބީއެމްއެލް ވިލިނގިލި ބްރާންޗް ފަޅާލި މައްސަލާގައި ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
0 ކޮމެންޓް
 

ބީއެމްއެލް ވިލިނގިލި ބްރާންޗް ފަޅާލި މައްސަލާގައި ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގއ ވިލިނގިލި ބްރާންޗް ފަޅާލި މައްސަލާގައި ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ފުލުހުންބުނީ މިމައްސަލާގައި ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންސާއި ގުޅިގެން ކުރަމުން ގެންދާ ތަހުގީގުގައި ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ރޭ ބީއެމްއެލް ވިލިނގިލީ ބްރާންޗް ފަޅާލާފައިވަނީ ފުރާޅުން ޓިނު ނަގައިގެން ވަދެއެވެ. ރޭގެ ވައްކަމުގައި ގިން އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ފުލުހުންވަނީ ބުނެފައެވެ.
ހިޔާލު