Faris malaysia ge boduvazeerai bahdhalu kurahvaifi
image
ފާރިސް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
0 ކޮމެންޓް
 

ފާރިސް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ މަހާތިރު މުހައްމަދާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.
ފާރިސް މިއަދު މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލު ކުރެއްވިކަން ކާމަކުރެއްވީ ރައީސް މައުމޫނު ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައެވެ.
ނަމަވެސް އެބޭފުޅުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ މައުލޫމާތެއް ރައީސް މައުމޫނުވެސް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.
ހިޔާލު