Deputy Controller ge magaamah ashraf
image
ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލާގެ މަޤާމަށް އަޝްރަފް
0 ކޮމެންޓް
 

ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލާގެ މަޤާމަށް އަޝްރަފް

ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަންގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މިއަދު ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިމަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ހެންވޭރު ރޭ، އިބްރާހީމް އަޝްރަފެވެ. އިބްރާހީމް އަޝްރަފް މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނު ކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު ފެންވަރުގައެވެ.

ކޮންޓްރޯލާ ޖެނަރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަނުގެ މަގާމަށް މ. ސުހްރާ މުހައްމަދު އަހުމަދު ހުސެއިން (ހަނަފީ) ވެސް މިއަދުވަނީ އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުގެ ކޮންޓްރޯލާގެ މަގާމަށް ހަނަފީ އައްޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ ކުރިން އެމަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު އަންވަރު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ހަނަފީއަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރެކެވެ.
ހިޔާލު