Thaareeh liuntheriya Nadhwi avahaara vejje
image
ތާރީހީ ލިއުންތެރިޔާ ނަދުވީ އަވަހާރަވެއްޖެ
0 ކޮމެންޓް
 

ތާރީހް ލިއުންތެރިޔާ ނަދުވީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހި ތާރީހަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ތާރީހީ ލިއުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ވަހީދު ނަދުވީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.
ނަދުވީ އަވަހާރަވީ މިއަދު އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. ނަދުވީގެ އާލާސްކަންފުޅު ބޮޑުވެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވަނީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިންނެވެ.

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ތާރީޚާ ބެހޭ ބައިގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައިވެސް ހުންނެވި ނަދުވީއަކީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހި ތާރީހާއި ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކުރައްވާ ތީރީހީ ގިނަ ލިއުންތަކެއް ލިއުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ގޮތާއިގުޅޭގޮތުން ނަދުވީވަނީ ފޮތެއްވެސް ލިއުއްވާފައެވެ.

ނަދުވީ އަވަހާރަވީއިރު އުމުރުފުޅަކީ 62 އަހަރުފުޅެވެ. ނަދުވީއަށް ދެ ބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ މިހާރުގެ ޗާންސެލަރ އަލާ ދީދީއަކީވެސް ނަދުވީގެ ބޭފުޅެކެވެ.

މަރު ތާރީހު
ހިޔާލު