Kanduhulhudhoo gai 3 aharuge dharifulhu govigen bappa filaifi
image
ގއ ކަނޑުހުޅުދޫ
0 ކޮމެންޓް
 

ކަނޑުހުޅުދޫގައި ތިން އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ބައްޕަ ފިލައިފި

ގއ ކަނޑުހުޅުދޫގައި ތިން އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފިލައިފިއެވެ.
ތިން އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ބައްލަ ފިލި މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު ގެންދަނީ ތަހުގީގުވެސް ކުރަމުން ނެވެ.

ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިލާފައިވަނީ އެރަށު މީހަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފުވައްމުލަކު ފިރިހެނެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިލި ސަބަބެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ފިލުމުގެ ކުރިން ފިރިހެން މީހާ ކުއްޖާގެ މަންމައަށް ލިޔެފައިވާ ނޯޓެއް ކަމަށްބުނެ އާއްމު ވެފައިވާ ނޯޓެއްގައި "ދެން އޭނާ މޮޔަ ނުހެއްދެނެ ކަމަށް، އަދި މައާފް ކުރުމަށް" އެދިފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ކޫއްޑޫއިން ފުރާނެ ގަޑިއާއި މާލެ އަންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ ގަޑީ އެނޯޓްގައި ވެއެވެ. އަދި ދެ ހަފްތާފަހުން މެލޭޝިއާއަށް ފުރާނެކަމަށްވެސްވަނީ ބުނެފައެވެ.
ހިޔާލު