Script Rangalhu Nama Kureege Loavbiveriyaaeku Masaikaiy Kuran Thahyaaru Thahyaaru: Ankita
image
ސުޝާންތާއި އަންކިތާ--
0 ކޮމެންޓް
 

ސްކްރިޕްޓު ރަނގަޅުނަމަ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާއާއެކު ވެސް މަސައްކަތްކުރާނަން: އަންކިތާ

ސްކްރިޕްޓު ރަނގަޅުނަމަ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި އެކްޓަރު ސުޝަންތު ސިންގް ރާޖުޕުތާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް މަނިކަރުނިކާ: ދަ ކްއީން އޮފް ޖާންސީ އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ އަންކިތާ ލޯކަންޑޭ ބުނެފި އެވެ.
އުމުރުން 34 އަހަރުގެ އަންކިތާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ސުޝާންތާއެކު ފިލްމަކުން ފެނިގެން ހިނގައިދާނެތޯ ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލުކުރުމުން އެނާ ބުނީ، އެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއާއެކު މަސައްކަތް ނުކުރާންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސްކްރިޓު ރަނގަޅު ފިލްމަކުން ސުޝާންތާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ލިބިއްޖެ ނަމަ އާންއެކޭ ބުނާނެކަމަށް އަންކިތާ ބުނެއެވެ.

ހަ އަހަރު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުމަށް ފަހު އަންކިތާ އާއި އެމްއެސް ދޯނީ އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ސުޝާންތު ރުޅިވީ 2016 ވަނަ އަހަރެވެ. އެގޮތުން އެދެމީހުން ރުޅިވީ ސުޝާންތު މަސައްކަތް ކުރި ބޮލީވުޑުގެ ފިލްމު "ރާބްތާ" ގެ ކޯ ސްޓާ، ކްރިތީ ސަނޯން އާއި ސުޝާންތާއި ދެމެދު ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެކަމަކު، އެކަން ސުޝާންތު ދޮގުކުރެއެވެ.

ސުޝާންތު މިވަގުތު ހުސްކޮށް ހުރިއިރު، އަންކިތާ އުޅެނީ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ވިކީ ޖެއިންއާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެންނެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އެމީހުން ކައިވެނި ކުރާނެކަމަށް އަޑު ފެތުރުނުވެ.
ހިޔާލު