Mifaharuge night market thafaathu gothakah Hulhumale' Central Park gai
image
ނައިޓް މާކެޓެއްގެ ތެރެއިން...
މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ
5 ކޮމެންޓް
 

މިފަހަރުގެ ނައިޓް މާކެޓް ތަފާތު ގޮތަކަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި

މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ ނައިޓް މާކެޓެއް ތަފާތު ގޮތަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ. dhi2
ސީއެންއެމް އަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އެ ޖައްމިއްޔާގެ މެންބަރު އަލީ ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ، ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވާނީ އަންނަ މަހުގެ 26 އިން ފެށިގެން ދިހަ ދުވަހަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކަމަށެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ ނައިޓް މާކެޓްގައި ވެސް 200 މޭޒު ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށާއި މިހާރުވެސް މޭޒު ދޫކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

"މިހާރުވެސް 20 ޕަސެންޓް ވަނީ ދޫކުރެވިފަ، މޭޒު ދޫކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު މިވަނީ ހުޅުވާލާފަ، އަންނަ މަހުގެ 20 ގެ ނިިޔަލަށް އެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ" ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާޗް މަހުގައި ބާއްވާ ނައިޓް މާކެޓްގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ވެސް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށާއި، އެފަދަ ގޮތަކަށް އެ މާކެޓް ބޭއްވުމުގެ މަގްސަދަކީ އަގުހެޔޮކޮށް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ އިތުރުން ރޯދަ މަހަށް އަތްފޯރާ ފަށުގައި މުދާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ހެދުން ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރި އަރުވަން މަސައްކަތް ކޮށް، މުނިފޫހިލިވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްއިތުރު ދޮރެއް މި މާކެޓުގެ ތެރެއިން ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެއެވެ. ނައިޓް މާކެޓުން ލިބޭ ފައިދާގެ ވަކި ޕަސެންޓެއް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ތަކަށެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވަން ނިންމީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އާއި ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ހައުސިން ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއެކު ވާހަކަ ދެކެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ވެސް އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ކަމަށެވެ.
ހިޔާލު

ޖަވާބު

އެތަންތަންތަން ހަޑިކުރަނީ އެތަން ހަދާމީހުންނެއް ނޫން އެތަނައްދާ ކަސްޓްމަރުން މީގެން އިގެނީ ދިވެހިންގެ ނާތަހުޒީބުކަން މީވަރައްވާހަކަ.

ބޮންޑް

ތީރަގަޅު ކަމެއްނޫން. ޕާކް ހަލާކުކުރުމާއި އަހަރެން ދެކޮޅު

ޜޮޒައިނާ

ޢޯކޭ ކިތަމްމެ ކުޅިވަރެއް ބޭއްވިޔަސް

ޙަމަބުނެލީ

ޢެހެން ތަނެއްނެތީ ތަ ހަލާކު ކުރަން؟

ވަހީދު

ތިތަން ވެސް ހަޑިކުރާނެ ގޮތެއް ހޯދަނީދޯ!