Air Indiage Dhathuruthah Ninmaalai Asaraaeku "Jai Hind" Kiyan Angaifi
image
1 ކޮމެންޓް
 

އެއާ އިންޑިއާގެ ދަތުރުތައް ނިންމާލުމަށްފަހު އަސަރާއެކު "ޖޭ ހިންދު" ކިޔަން ކުރޫއަށް އަންގައިފި

އިންޑިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިން "އެއާ އިންޑިއާ" ގެ ކޮންމެ ދަތުރެއް ވެސް ނިންމާލުމަށްފަހު އެ ފްލައިޓެއްގެ ތިބި ކުރޫއިން "ޖޭ ހިންދު" ކިޔަން އަންގައިފިއެވެ.
އެއާ އިންޑިއާއިން އަންގާފައިވަނީ ދަތުރު ނިންމާލުމަށްފަހު "ޖޭ ހިންދު" ކިޔަންވާނީ ވަރަށް އަސަރާއެކުކަމަށެވެ.

"ޖޭ ހިންދު" އަކީ އިންޑިއާއަށް ތައުރީފު ކުރުމަށް އެގައުމު މީހުން ކިޔައި އުޅޭ ޤައުމީ ލަފުޒެކެވެ. މި ސާލަކަށް ރާއްޖޭގައި ނަމަ ކިޔާނީ "ގައުމާއިގެން ކުރިއަށް" އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތަފާތު ވާހަކަތައްވެސް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެއްބަޔަކަށް މިކަން ކަމުދާއިރު އަނެއްބަޔަކު އަންނަނީ މިކަމަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.


އެއާ އިންޑިއާ 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަމުން އަންނަނީ މާލީ ގޮތުން މާބޮޑު ފައިދާއެއް ނުވެއެވެ.

އިންޑިއާ ވިޔަފާރި
ހިޔާލު

ްޯްއޮއްއޯ

އޯކޭ. އަހަރެމެންވެސް ކިޔަމާ. ޖޭ ބުލްޝިޓް. ޖޭ ގެރިގުއި.