Alia gaiy Appartment akee Ranbir aa ekee ulhen gaiy thaneh noon
image
އާލިއާ އާއި ރަންބީރް--
0 ކޮމެންޓް
 

އާލިއާ ގަތް އެޕާޓްމަންޓަކީ ރަންބީރާއެކު އުޅެން ގަތް ތަނެއް ނޫން

ބޮލީވުޑުގައި އަރަމުން އަންނަ ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ދާދިފަހުން މުމްބާއީ އިން އެޕާޓްމަންޓަކީ ލޯބިވެރިޔާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއެކު އުޅުމަށް ގަތް ތަނެއް ކަމަށް އަޑު ފެތުރެމުން ދަނިކޮށް އެއީ ދޮގެއް ކަމަށް އާލިއާ ބުނެފިއެވެ.
އުމުރުން 25 އަހަރުގެ އާލިއާ އެކަމާއި ގުޅިގެން ބުނީ، އެޕާޓްމަންޓެއް ގަތް ހަބަރަކީ ތެދު ހަބަރެއް ނަމަވެސް ދެން އެއާއި ގުޅިގެން ފެތުރުނީ ދޮގު އަޑުތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ މިހާރު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ގެއާ މާދުރު ނޫނުން ހިސާބަކުން ގަތް އެތަނަކީ އޮފީހެއް ހެދުމަށް ގަތް ތަނެއް ކަމަށް އާލިއާ ބުނެއެވެ.

އާލިއާ ވަނީ އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް ފަށަން އުޅޭކަން އިއުލާނު ވެސް ކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއަށް "އެޓާނަލް ސަންޝައިން ޕްރޮޑަކްޝަންސް" ގެ ނަން ދީފައިވާކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

ދެހާސް ބާރަ ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ފިލްމު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް އިޔާ" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި އާލިއާއަކީ ބޮލީވުޑުގައި ކާމިޔާބު ފަންނާނެކެވެ. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފިލްމީ ދާއިރާގައި ފައި ހަމަކޮށްފައިވާ އާލިއާ ޕްރޮޑަކްޝަނާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާއިރު ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަދި ކަންގަނާ ފަދަ ތަރިން ވެސް އަންނަނީ ފިލްމުތައް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ މަހު ނެރުނު ފިލްމު "ގަލީ ބޯއީ" އިން އެންމެ ފަހުން ފެނިގެންދިޔަ އާލިއާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމަކީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އާއެކު ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާނެ ފިލްމު "ބްރަހްމަސްތްރާ" އެވެ. އެފިލްމަކީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އަޅުވަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.
ހިޔާލު