Oyaadhiya Anhenaku Salaamathkohfi
image
އަންހެންމީހާ އޮޔާ ދަނީ: ފޮޓޯ ޕޮލިސް
1 ކޮމެންޓް
 

އޮޔާދިޔަ އަންހެނަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ތ.ގުރައިދޫ އިން މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް އޮޔާ ދިޔަ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:13 ހާއިރު ގުރައިދޫ ރަށު ފަންނާ ދިމާލުން ސީ ބެޑެއްގައި މީހަކު އޮޔާ ދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދި އެ އަންހެން މީހާ ސަލާމަތްކޮށްފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.
ހިޔާލު

މުހައްމަދު

ނައިފަރުގައި މިދިޔަމަހު 4 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްވެސް ހަމަ ތީގެ ސްވޭން އެއްގަ އޮޔާދިޔަ. އަމިއްލަ ބަޔަކު ޑިންގީއެއްގައިގޮސް ސަލާމަތްކުރީ ކަނޑުތެރެއަށް ނުކުމެގެން ދަނިކޮށް. ފުލުހުން ފަތާފަތާ ވަރުބަލިވެގެން ރަށަށް އެރީ.