Moonu burugaa alhaigen vazeefa ah nikuthumah oi huras naththaalaifi!
image
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުރި މީހެއް--
1 ކޮމެންޓް
 

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމަށް އޮތް ހުރަސް ނައްތާލައިފި!

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކަށް ނިކުތުމަށް އޮތް ހުރަސް، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ނައްތާލައިފި އެވެ.
ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ސާކިއުލާއެއްގައިވާގޮތުން، ދިވެހި ސިވިލް ސާވިސްގެ ގަވާއިދު 2014 ގެ 145 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި، "ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތު ގަޑިގައި ހެދުން އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ ކާކުކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭ ފަދަ ގޮތެއްގައި" ކަމުގައި ބަޔާންވެގެންވާއިރު، އެ އިބާރާތުން މާނަކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުން އަޅާފައި ހުންނަ ހެދުމުގެ ބާވަތަށާއި ވައްތަރަށް ނުވަތަ ހެދުން އަޅާފައި ހުންނަގޮތަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ހެދުން އެޅުމުގެ ތެރޭގައި، މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ، މުވައްޒަފަކީ ކާކުކަން އެނގޭފަދަ ކާޑާއި، މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި މަގާމު އެނގޭ ފަދަ ޓެގް ބޭނުން ކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ސިވިލް ސާވިސް ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެދުމާއި ތަނެތި ފިޔަވައި، އެކަށޭނެ ހެދުމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ސިވިލް ސާވިސް ގަވާއިދު 2014 ގެ 145 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ސިވިލް ސާވިސްގެ އެ ސާކިއުލާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ސިވިލް ސާވިސްގެ އެ ސާކިލާއާ ގުޅިގެން މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ އިސްލާމް ދީނުގައި އޮންނަ ރަނގަޅުގޮތް ބަޔާން ކޮށްދެއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވި ޝެއިހު އަލީ ޒައިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމަށް އޮތް ހުރަސް، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ އެ ސާކިއުލާއިން މިހާރު ނެތިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ.


ޝެއިހު ޒައިދަކީ މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔިނިވާސިޓީން މަތީތައުލީމް ހާސިލްކޮށްފައިވާ، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯވް އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ލެކްޗަރާ އެކެވެ.

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅޭ ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާ މައްސަލަ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފެންމަތި ވެފައިވާއިރު، އެކަމާ އެންމެ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ދެކޮޅު ހައްދަވައި، މޫނު ބުރުގާ އަޅާ މީހުންގެ ހައްގުގައި ޝެއިހު ޒައިދު ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވެއެވެ.
ހިޔާލު

އުފާ

ވަރަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް